Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Odluka o odabiru u predmetu nabave: Nabava informatičke i elektroničke opreme, softwarea (programske podrške) i namještaja temeljem natječaja "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a", UP.04.2.1.10.0102

Poziv na dostavu ponude za postupak nabave: Nabava informatičke i elektroničke opreme, softwarea (programske podrške) i namještaja temeljem natječaja "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a", UP.04.2.1.10.0102

Nabava informatičke i elektroničke opreme, softwarea (programske podrške) i namještaja za opremanje LAB učionica (3) i učionice Visokog učilišta Algebra čime za potrebe projekta "S Tehnologijom i Edukacijom Možemo sve", Naručitelj ulaže u materijalnu i nematerijalnu imovinu sa svrhom jačanja kapaciteta u udrugama "ŽENA" u Drnišu, Udruga hrvatskih ratnih veterana "Kninska bojna" u Kninu, "Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek" u Osijeku te za provedbu edukacije predstavnika udruga u Visokom učilištu Algebra u Zagrebu.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 395 KB PDF
2. OBAVIJEST O NADMETANJU 155 KB PDF
3. PRILOG 1: PONUDBENI LIST 352 KB DOCX
7. PRILOG 2: IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA 2,01 MB PDF
4. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 1 19 KB XLSX
5. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 2 408 KB XLSX
6. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 3 407 KB DOCX

Poziv na dostavu ponude za postupak nabave: Osposobljavanje / usavršavanje studenata, nastavnika i djelatnika organizacija civilnog društva za izradu i provedbu projekata temeljem natječaja OP ruralni razvoj jedinstvene referentne oznake UP.04.2.1.02.0175

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi Ne
Broj ugovora UP.04.2.1.02.0175
Naziv projekta MA DA – Mladi, A Društveno Angažirani
OIB tvrtke ili organizacije 77683161719
Naziv tvrtke ili organizacije ŽENA
Osoba za kontakt Milena Perčin
Lokacija Šibensko-kninska, Drniš
Kontakt telefon 099 819 5893
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vrsta nabave Usluge
Datum objave 25. 09. 2018.
Rok za dostavu ponuda 09. 10. 2018.
Kratak opis nabave Osposobljavanje/usavršavanje studenata, nastavnika i djelatnika organizacija civilnog društva za izradu i provedbu projekata temeljem natječaja OP ruralni razvoj jedinstvene referentne oznake UP.04.2.1.02.0175 u okviru projekta "MA DA - Mladi, A Društveno Angažirani" kojeg provodi udruga "Žena" iz Drniša u partnerstvu s Veleučilištem "Marko Marulić" iz Knina.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 482 KB DOCX
2. OBAVIJEST O NABAVI 466 KB DOCX
3. PRILOG 1: PONUDBENI LIST 466 KB DOCX
4. PRILOG 2: TROŠKOVNIK 466 KB DOCX
5. PRILOG 3: IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA 465 KB DOCX
6. PRILOG 4: PRIJEDLOG UGOVORA 465 KB DOCX
7. ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA 2,01 MB PDF
8. ZAPISNIK O OCJENJIVANJU PONUDA 385 KB PDF
9. ODLUKA O ODABIRU PONUDE 132 KB PDF

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.