Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
 • 1

 • Naslovna

Udruga "Žena"

Udruga "Žena" osnovana je 2002. Godine. Cilj osnivanja Udruge "Žena" je razvijanje i poticanje aktivnosti u zajednici koje pridonose boljoj kvaliteti života u zajednici posebno ranjivih skupina kao što su starije osobe i dugotrajno nezaposlene žene, s naglaskom na one iz izoliranih seoskih zajednica koje zbog socijalnog okruženja, nedostatne infrastrukture i patrijarhalnog ustrojstva obitelji nisu ravnopravne sa ženama iz urbanih sredina.

Kako bi realizirala cilj i ostvarila misiju zbog koje je osnovana, Udruga od 2002. godine osmišljava i provodi projekte koji kroz edukaciju i usluge u zajednici podižu razinu kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, poboljšavaju informiranost žena o njihovim pravima, poboljšavaju aktivno uključivanje u život zajednice, jačaju ekonomski status i neovisnost žena iz ruralnih područja, kroz poticanje razvoja socijalnog poduzetništva baziranog na tradicijskom nasljeđu kao jedinog mogućeg oblika ekonomskog djelovanja ove skupine žena. Tako se žene samozapošljavaju izradom tradicijskih nošnji i suvenira, proizvodnjom hrane na ekološki način, ali i na pružanju socijalnih usluga u zajednicama u kojima žive.

Do sada smo proveli više projekata u kojima smo educirali žene iz ruralnih područja za zvanje njegovateljica starijih osoba, dadilje, krojačice, a na brojnim interaktivnim radionicama usvojene su vještine starih zanata i apliciranja etno motiva na odjevne i uporabne predmete, koji su vrlo traženi na turističkom tržištu kao suveniri. Također smo provodili edukaciju žena iz ruralnih područja o njihovim pravima, oblicima nasilja nad ženama i načinu kako spriječiti nasilje u obitelji i u slučaju nasilja kome se obratiti.

Tiskali smo i brošure na tu temu koje smo dijeli na prigodnim događanjima.

Udruga ima iskustva u provođenju projekata u partnerstvu s:

 • organizacijama civilnog društva - OGI, Petropoljka
 • jedinicama regionalne uprave – Šibensko-kninska županija
 • jedinicama lokalne samouprave – Grad Drniš, Općina Ružić
 • institucijama - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb
 • obrazovnim institucijama – Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš, Veleučilište "Marko Marulić" Knin

Ciljevi i aktivnosti

Zbog sve većeg broja starijih osoba koje trebaju pomoć i podršku, a sve većeg iseljavanje mlađih članova obitelji, postoje evidentne potrebe organizirane skrbi za ovu grupu građana.

Rad sa starijim osobama daje pozitivne rezultate u društvu. Na početku izranjaju živi ljudi u trećem dobu zajedno sa svojim problemima. Riječ je o ljudima koji su na margini svakog, a tako i društvenog utjecaja, o ljudima koji su svojim godinama, silinom ratnih događanja i bezobzirnošću društvene transformacije, sasvim nepravedno izbačeni iz društvenih tokova, ostavljeni na milost i nemilost opće socijalne bijede i u prostoru življenja od beznačajnih mirovina i eventualne podrške u vlastitoj obitelji ili susjedstvu.

Organiziranjem volontera za pomoć starijim osobama, a potom i uključivanje starijih osoba u skrb o svojim vršnjacima, rezultirali su fascinantnim iskustvima koja opravdavaju ideju o projektu i njegovoj realizaciji. Starije osobe uključene u projekt više ne čekaju bolja vremena za sebe i brži razvoj njihove zajednice, nego uz pomoć zaposlenih njegovateljica, volontera i organizirani u grupe samopomoći žive bolje i kvalitetnije.Tako su ljudi koji više nisu imali koga ni pozdraviti, kojima niko nije dolazio na vrata, u kuću ili stan, postali ljudi koji razgovaraju međusobno, ljudi koji imaju i razmjenjuju dragocjeno životno iskustvo, znanja i vještine iz najrazličitijih oblasti koje žele i mogu ga podijeliti s drugima, ljudi kojima se vraća životni smisao, samopoštovanje, životna vedrina.
Zbog općeg nedostatka financijskih sredstava u državi, infrastruktura u seoskim naseljima je slabo ili nikako razvijena, te je socijalnim uslugama potrebno nadomjestiti taj nedostatak i osigurati dostojanstvenu starost onima koji tamo žive. Nismo u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe na terenu, ali nastojimo osigurati ravnomjernu dostupnost raspoloživih socijalnih usluga. Također postoji interes volontera za uključivanje u projekt skrbi o starim osobama, ali kako su to mahom nezaposlene osobe, potrebno pokriti materijalne troškove koje imaju prilikom volontiranja.

Populacija starijih i nemoćnih osoba je u stalnom porastu; Udruga "Žena" ručno izrađuje Drniške kape

Osim projekata edukacije žena o njihovim pravima, i razvoja socijalnog poduzetništva na bazi tradicijskog nasljeđa, udruga provodi projekte i programe skrbi o starim i nemoćnim osobama kroz organiziranje socijalnih usluga u ruralnim zajednicama za one starije osobe koje trebaju pomoć druge osobe za život u svom domu, te organizira aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu života starijih osoba u seoskim sredinama organiziranim  aktivnostima za ispunjavanje njihovog slobodnog vremena. Kroz ovaj projekt se organiziraju aktivnosti koje pridonose duljoj mobilnosti i neovisnosti starijih osoba, usvajanje vještina upravljanja novim tehnologijama u cilju poboljšanja kvalitete života, dijeljenje znanja i iskustava s ostalim članovima u zajednici, što poboljšava uključenost, komunikaciju i koheziju u zajednicama.

Udruga "Žena" ima iskustva u pisanju i upravljanju EU projektima te u provođenju aktivnosti poticanja zapošljavanja marginaliziranih skupina, osposobljavanju, edukaciji, informiranju nezaposlenih kao i u razvoju vještina za traženje posla. Udruga ima financijski i tehnički kapacitet kao prijavitelj, te je u mogućnosti osiguravati uspješnu provedbu projekta.

Udruga je sudjelovala u izradi regionalne Strategije za razvoj ljudskih potencijala ŠKŽ, Regionalne razvojne strategije, Strategije razvoja socijalnih usluga, Akcijskog plana za uključivanje mladih na tržištu rada, JIM-a (Joint Inclusion Memorandum) koji je potpisan od strane EU, te GPPAC plana.

Udruga "Žena" i HZZ su aktivno sudjelovali i u izradi Zajedničkog memoranduma za socijalno uključivanje te praćenje njegove provedbe.

Udruga je sudjelovala kao nositelj i partner u nizu projekata koji za ciljnu skupinu imaju žene iz ruralnih područja te je osmislila inovativnu metodologiju rada kojom kroz oživljavanje tradicionalnih zanata doprinosi i jačanju socijalnih vještina, poboljšanju uključenosti i ekonomske neovisnosti žena iz ruralnih područja. Osmislili smo i oblike druženja u seoskim sredinama bez osnovne infrastrukture, kroz oživljavanje tradicijskog načina druženja i organiziranja aktivnosti kroz koje će žene svih generacija biti aktivne i uključene u zajednicu, međusobno komunicirati i dijeliti znanja i iskustva, te participirati u donošenju odluka o održivom razvoju njihovih zajednica.

Financiranje

Udruga "Žena" je za svoje aktivnosti financirana od:

 • AED-a, projekt "Zraka sunca"
 • IRC-a, projekt "ZUC - zajedništvom u centar"
 • CNF-CEE, projekt "Zraka sunca"
 • CNF FIOR, projekti "Da se ne zaboravi" i "Sada kao nekada"
 • Ministarstva obrta i poduzetništva, projekt "Da se ne zaboravi"
 • Međunarodnog kluba žena, projekt "Da se ne zaboravi"
 • Sunčanog Hvara, projekt "Zraka sunca"
 • INA-e, Edukacija gerontodomaćica
 • Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, pomoć i podrška starijim osobama
 • Zaklade "Kajo Dadić", projekt "Sada kao nekada"
 • Hrvatskog telekoma,
 • Zagrebačke banke,
 • Hrvatske lutrije,
 • Hrvatske turističke zajednice,
 • Ministarstva kulture, od kojeg smo dobili i Rješenje za zaštitu nematerijalne kulturne baštine (ručna izrada šibenske kape),
 • Ministarstva zdravlja,
 • Veleposlanstvo USA u RH, projekt "Prava žena u selu"
 • Veleposlanstvo Japana u RH, doniralo je 15 strojeva za šivanje i vez za edukaciju žena
 • Veleposlanstvo Francuske u RH (u partnerstvu s OGI), doniralo je sredstva za edukaciju 15 žena za zvanje krojačice i kupovinu 15 portabl šivaćih strojeva s ciljem razvijanja socijalnog poduzetništva
 • Ministarstvo obrta i poduzetništva, projekte "Da se ne zaboravi" i "Sada kao nekada" koji se i dalje kontinuirano provode u ruralnim sredinama.

Publikacije

Udruga je izdala slijedeće priručnike/publikacije:

 • "Pomoć i njega starijih osoba", 2003., 2009.
 • "Ovo je naša priča", 2005.
 • "STOP nasilju nad starim osobama", 2006.
 • "SADa kao NEKADA", 2006.
 • "Ženska prava u ruralnim područjima", 2007.
 • "Održivi razvoj ruralnih područja", 2008.
 • "Eko pojmovnik za najmlađe", 2009.
 • "Stari zanati – neograničeni resursi za razvoj zajednice", 2010.
 • "Socijalno poduzetništvo – inovacija za uspjeh", 2011.
 • "Bolje da nestane selo nego običaji", 2015.
 • "Preporuke za poboljšanje standarda kvalitete socijalnih usluga u zajednici" u sklopu projekta - AHA – Ad Hoc Asistencija

Organizacijska struktura udruge

Organizacijom upravlja Skupština koju čine svi članovi udruge te Upravni odbor od 3 člana volontera, a organizacijom rukovodi Predsjednica udruge (osoba za zastupanje i predstavljanje, te predsjednica Upravnog odbora, također volonteri)

Udruga "Žena" je osnivač tvrtke "Prime star j.d.o.o" koja je tijekom prve godine ostvarila oko 100.000 kn prihoda i koja je socijalnog karaktera (namijenjena zapošljavanju žena koje su prošle osposobljavanja kroz naše projekte).

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.