Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Dodijeljena uvjerenja o završenom osposobljavanju za Računalnog operatera u sklopu projekta "Sretnija starost 2"

U Društvenom domu u Drnišu 1. lipnja 2021. godine održana je dodjela uvjerenja za 15 žena koje su završile program osposobljavanja za Računalnog operatera u sklopu projekta "Sretnija starost 2".

Edukaciju je provelo POU Algebra iz Šibenika te se uvjerenja upisuju u radnu knjižicu.

Osposobljene žene će do kraja projekta biti angažirane kao gerontodomaćice koje skrbe o starim i nemoćnim osobama.

Projekt provodi udruga "Žena" zajedno sa partnerima HZZ – područni ured Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Drniš. Projekt je financiran sredstvima ESF-a u 100%-tnom iznosu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.391.200,00 kn.

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.