Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Završna konferencija projekta „MA DA – Mladi, A Društveno Angažirani“

Udruga „ŽENA“ iz Drniša i Veleučilište „Marko Marulić“ iz Knina organiziraju završnu konferenciju u cilju predstavljanja ostvarenih ciljeva i rezultata u okviru projekta „MA DA - Mladi, A Društveno Angažirani“ koja će se održati 16.09.2019. u Solarisu u Šibeniku s početkom u 10 sati.

Ukupni iznos projekta je od 899.108,92 kuna od čega je Europska unija sufinancirala u iznosu od 764.242,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirao i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 134.866,34 kuna. A koji je ujedno i Posredničko tijelo razine I. Posredničko tijelo razine II je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 19.03.2018. Provodio se na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Cilj projekta: Uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

Ciljne skupine: lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) Šibensko- kninske županije (2) i Zadarske županije (4) i njihovi djelatnici, članovi lokalnih akcijskih grupa te lokalni poljoprivrednici (min. 100), djelatnici Udruge „Žena“ iz Drniša te djelatnike Veleučilišta „Marko Marulić“ iz Knina (7), studenti Veleučilišta „Marko Marulić“ iz Knina ( min. 14).

Kroz aktivnosti projekta uspostavljena je radna skupina za izradu Programa društveno korisnog učenja koja je izradila program mentorstva i metodologije društveno korisnog učenja za 3 stručna studija na Veleučilištu „Marko Marulić“. Provedeno je i osposobljavanje studenata (14), profesora (4) i djelatnika OCD-ova (14) o društveno korisnom učenju kao i usavršavanje 14 studenata, 3 profesora i 3 djelatnika OCD-ova o izradi projekata u okviru OP ruralni razvoj. Usvojena znanja 14 studenata je primjenjivalo kroz provedbu aktivnosti društveno korisnog učenja u 4 LAG-a, 2 LAGUR-a i jednoj lokalnoj udruzi (organiziranje savjetovanja poljoprivrednika, tehničke pomoći pri izradi projekata te organiziranju radionica za poljoprivrednike). Društveno korisno učenje je promovirano i kroz radio emisije, spotove na lokalnim televizijama, JUMBO plakate, informativne brošure kao i kroz priručnike o društveno korisnom učenju.

Organizacija konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. PRIOPĆENJE 153 KB PDF

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.