Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Uspješno završeni Dani otvorenih vrata

Organiziranjem javne rasprave na temu "Koliko udruge doprinose socijalnom uključivanju umirovljenika" koja je održana 11.10.2021. u Kninu u prostorijama Udruge umirovljenika grada Knina uspješno su završeni Dani otvorenih vrata.

Na javnoj raspravi je 13 sudionika, djelatnika, članova i volontera udruga predstavilo svoj rad, probleme s kojima se susreću u radu te potrebe ciljane skupine na terenu.

Jednoglasno su donijeti sljedeći zaključci:

  1. Pri dodjeli sredstava kojima se financiraju projekti treba voditi računa o stručnom kapacitetu udruga tj. koliko udruge imaju iskustva u radu sa starijom populacijom. Navedeni problem je posebno vidljiv pri provedbi Programa za zapošljavanje žena ZAŽELI koji provode organizacije bez iskustva u radu sa starijim osobama što utječe na kvalitetu pruženih usluga na terenu.
  2. Poboljšati kvalitetu praćenja pruženih usluga, kako od samih udruga, tako i od nadležnih javnih tijela.
  3. Pri provedbi projekata smanjiti administraciju te na taj način ostaviti više prostora projektnom timu za praćenje kvalitete pruženih usluga i razvoj inovativnih usluga.
  4. Pri planiranju sredstava treba obuhvatiti sve skupine (npr. Programom "Aktivni u mirovini" izostavljena je skupina građana i građanki koji su stariji od 65 godina, a ne primaju mirovinu (ovaj problem posebno pogađa žene).
  5. Pokazati veću fleksibilnost od strane Posredničkih tijela vezano za prilagodbu aktivnostima na terenu (izbjegavati kruto praćenje ugovora i Uputa za prijavitelje).

Javna rasprava je završena prigodnim domjenkom za građane i građanke Knina.

Rasprava je organizirana u okviru projekta "Dodajmo životnu radost godinama". Projekt se sufinancira iz OPULJP 2014-2020 iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.953.378.01 HRK, iznos sufinanciran iz ESF-a je 1.660.371,31 kuna, a iznos sufinanciran iz Državnog proračuna je 293.006,70 kuna. Cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga koje na području ŠKŽ organiziraju aktivnosti slobodnog vremena za umirovljenike kroz razvoj programa socijalnog uključivanja umirovljenika (njih 300). Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci, a provedba je započela 14.10.2020.

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena.drnis.woman@si.t-com.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.